بین شهری از تبریز به ارومیه

از شهر تبریز به شهر ارومیه

  • از آذربایجان شرقی، تبریز
  • به آذربایجان غربی، ارومیه
  • 1396/05/03

  • تریلی کفی

  • 0 ریال

  • 0 ریال

  • بین شهری

علیزاده. تناژ۱۵. کرایه توافقی.

برای ارسال پیشنهاد ابتدا باید به سایت وارد شوید