بین شهری از بردسکن به گل‌تپه

از شهر بردسکن به شهر گل‌تپه

  • از خراسان رضوی، بردسکن
  • به همدان، گل‌تپه
  • 1396/05/04

  • جفت مسقف

  • 0 ریال

  • 0 ریال

  • بین شهری

گندم. 15 تن.بسته بندی در 150 عدد کیسه.مسیر کمی خاکی دارد و کرایه هم هرچی که عرفشه

برای ارسال پیشنهاد ابتدا باید به سایت وارد شوید