بین شهری از دلیجان به تبریز

از شهر دلیجان به شهر تبریز

  • از مرکزی، دلیجان
  • به آذربایجان شرقی، تبریز
  • 1396/05/03

  • تریلی کفی

  • 0 ریال

  • 0 ریال

  • بین شهری

بار کیسه مواد پالتی تناژ ۲۴تن کرایه توافقی حمل و نقل دلیجان

برای ارسال پیشنهاد ابتدا باید به سایت وارد شوید