بارهای ثبت شده

جستجو در بین کل بارهای معمولی، چارتی، بین المللی و ...

بین شهری از بناب به رشت

بین شهری از بناب به رشت

چوب کرایه 950صاف

بین شهری از همدان به کنارک

بین شهری از همدان به کنارک

تک از همدان وشور اباد دوجا بارگیری به کنارک 6.5تن ورق الومنیوم1350صافی

بین شهری از بناب به رشت

بین شهری از بناب به رشت

چوب ۱۵تن

بین شهری از گرگان به بستان

بین شهری از گرگان به بستان

نوع بار : مواد غذایی تناژ : آزاد کرایه : توافقی کمرس / بغلدار بارگیری شنبه 4 دستگاه 1396/10/28 093020347565

بین شهری از بروجرد به مشهد

بین شهری از بروجرد به مشهد

کارتن پرسی ۲تاکفی۱۳۶۰ شنبه بارگیری

بین شهری از تهران به شوش

بین شهری از تهران به شوش

اعلام بار مبدا: کرج مقصد: مرز چذابه بار: پفک نمکی وزن: 4تن ماشین: تریلی چادری، ترانزیت (بارگیری فوری، با بهترین کرایه) جناب آقای باهنر و ساعدی

بین شهری از شاهرود به شیراز

بین شهری از شاهرود به شیراز

خاك ذرت كيسه اي ٢٥ تن كرايه ١٤٠٠ صافي

بین شهری از تهران به همدان

بین شهری از تهران به همدان

تهران

بین شهری از تهران به شوش

بین شهری از تهران به شوش

اعلام بار مبدا: کرج مقصد: مرز چذابه بار: پفک نمکی وزن: 4تن ماشین: تریلی چادری، ترانزیت جناب آقای ساعدی

بین شهری از تهران به ادیمی

بین شهری از تهران به ادیمی

اعلام بار مبدا: کرج مقصد: مرز چذابه بار: پفک نمکی وزن: 4تن ماشین: تریلی چادری، ترانزیت جناب آقای ساعدی

بین شهری از گرگان به بستان

بین شهری از گرگان به بستان

نوع بار : مواد غذایی تناژ : آزاد کرایه : توافقی کمرس / بغلدار بارگیری شنبه 4 دستگاه 1396/10/28 093020347565

بین شهری از بجنورد به درق

بین شهری از بجنورد به درق

بار سیمان تناژ 26 تنی کرایه تنی 20500